KCHF

Bonitácia farbiarov


Bonitácia:*
Plemeno:*
Číslo čipu:*
Pohlavie:*
P.K.:*
Číslo:*
Meno:*
Názov chovateľskej stanice:*
Dátum narodenia:*
Otec P.K.:
Otec číslo P.K.:
Matka plemenná kniha:
Matka číslo p.k.:
Majiteľ:*
locale.owner.adress:*
Mail:*
Telefón:*
DBK:
PF body:
PF cena:
IHF body:
IHF cena:

Zaslaním prihlášky ako dotknutá osoba podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dávam svoj súhlas Klubu chovateľov farbiarov (ďalej len „KCHF“), Štefánikova 10, Bratislava 811 05, na spracovanie mojich osobných údajov: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, email, telefonicky kontakt, ktoré sú uvedené vo webovom formulári"Bonitácia farbiarov". Súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov: (meno, priezvisko, adresa) a fotodokumentácie z priebehu a vyhodnotenia bonitácie na webovej stránke "KCHF" http://www.kchf.sk/ resp. webových stránkach ostatných organizačných zložiek Slovenského poľovníckeho zväzu alebo Slovenskej poľovníckej komory. Ďalej súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov: (meno, priezvisko) a fotodokumentácie z priebehu a vyhodnotenia bonitácie v špecializovaných periodikách "KCHF", periodikách ostatných organizačných zložiek Slovenského poľovníckeho zväzu, Slovenskej poľovníckej komory a ich zmluvných partnerov. resp. v iných médiách na propagáciu tejto akcie a klubu KCHF.


* povinný údaj